Η επιχείρηση μας διαθέτει μια μεγάλη γκάμα μηχανημάτων που καλύπτει όλο το φάσμα των χωματουργικών έργων καθώς επίσης και της ανακύκλωσης αδρανών υλικών και μη επικίνδυνων αποβλήτων .