Η επιχείρηση Αφοί Σιμόπουλοι με πολυετή εμπειρία από το 1982 και αντικείμενο εργασιών τα δημόσια & χωματουργικά έργα έχει εγκαταστήσει στο Ν. Σκοπό Σερρών την πρώτη σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης μη επικίνδυνων αποβλήτων , προστατεύοντας στο μέγιστο το περιβάλλον και αξιοποιώντας ταυτόχρονα τα απόβλητα ΑΕΚΚ (μπάζα) τα οποία είναι ένας σπουδαίος φυσικός πόρος που με σωστή, καθαρή διαλογή και επεξεργασία συμβάλει στην κυκλική οικονομία.

Η μονάδα ανακύκλωσης μας ΑΕΚΚ λειτουργεί υπό την αιγίδα του Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης (Σ.Σ.Ε.Δ) Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ) ΣΣΕΔ ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε.

Η επιχείρηση μας έχει ένα σημαντικό αριθμό χωματουργικών μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων συλλογής και μεταφοράς επεξεργασίας αποβλήτων . Επίσης παραλαμβάνουμε ΑΕΚΚ από δημόσια έργα , δήμους , κρατικές υπηρεσίες , ιδιώτες και εμπορικές επιχειρήσεις μη επικίνδυνα αποβλήτα όπως απόβλητα εκσκαφών και ανακαινίσεων καθώς επίσης μέταλλα , σίδερο , χαρτί , πλαστικό , ξύλο , ηλεκτρικές συσκευές.Επίσης ενοικιάζουμε κάδους για μεταφορά αποβλήτων απο 7 – 35 κυβικά.

  • Αναλαμβάνουμε επίσης χωματουργικά έργα με πολυάριθμο στόλο εκσκαφέων , φορτωτών και φορτηγών.
  • Πώληση αδρανών ανακυκλώσιμων υλικών χώμα, άμμο, χαλίκι μέταλλο, σίδερο, χαρτί , πλαστικό , ξύλο και άλλα.

Ο σκοπός παροχής υπηρεσιών της ECO SIMOPOULOS είναι :

  • Η ασφαλής διάθεση αποβλήτων τεχνητών έργων .
  • Η απομάκρυνση των μπάζων απο το έργο σας
  • Η ανακύκλωση αδρανών υλικών
  • Η πώληση αδρανών υλικών

Eco Simopoulos

ΝΕΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 

ΤΚ : 62044

Κιν. 6947944141 Κιν. 6944914588

Email : ammoskopos@gmail.com

Email : info@ecosimopoulos.gr